Hva innebærer timen du kan bestille online?

Timene vi setter opp via online booking innebærer en vurdering/ undersøkelse. Når du kommer blir du bedt om å fylle ut et spørreskjema (15-20 min) før du får en undersøkelse (ca 20 min). Sett av totalt 60 min.   Etter kartleggingen vil du bli tilbudt ett av disse tilbudene:

  • Treningsprogram som lages individuelt til deg (en time).
  • Tilbud om plass på en treningsgruppe.
  • Stå på ordinær venteliste, eller ved prioritet får du umiddelbart behandling/opptrening hos en av fysioterapeutene.

Bakgrunn for dette tilbudet

Vi tror og håper at mange på denne måten kommer raskere i gang og behovet for fysioterapi kan avta noe, og de som virkelig trenger det får et raskere og bedre tilbud. Det vil ikke medføre noen ulempe for deg å takke ja eller nei til tilbudet du vil få. Du mister ikke din plass på den ordinære ventelisten. Kartleggingen finner sted på Fåvang fysioterapi, og timen legges ut ca 7 dager i forveien. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer før har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (ca dobbel pris). Trenger du hjelp til online timebestilling kan du ta kontakt på tlf. 97340025