PRISER PÅ BEHANDLINGER

TAKSTER FOR FYSIOTERAPI MED AVTALE

For behandling hos terapeut som har avtale med det offentlige gjelder takster fastsatt av HELFO (Helseøkonomiforvaltingen).  Du må betale en egenandel for hver behandling inntil du eventuelt får frikort. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer yreksdagen før du har time, har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (ca dobbel pris). Dette gjelder også hvis du har frikort

FRIKORT

Etter man har betalt totalt 2460,- (året 2021) for behandling hos fysioterapeuter og leger som har avtale med kommunen vil man automatisk få tilsendt et frikort. Fra 1. januar 2021 er de tidligere 2 frikort-ordningene for helsetjenester slått sammen til én ordning, med ett felles egenandelstak. Fra man mottar frikortet vil ytterligere behandling være gratis ut kalenderåret, gitt at man går til terapeut med avtale.  Terapeuten din hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål angående frikort.

.